E-SERVICE AS-i privaatsuspoliitika

See Privaatsuspoliitika kirjeldab lähemalt, kuidas E-Service AS (edaspidi E-Service või Ettevõte) kogub, kasutab ja avaldab Sinu isiklikke ning ettevõtte andmeid. Ühtlasi kajastab see samuti muudatusi seoses uue Andmekaitse üldmäärusega (GDPR). Selles Privaatsuspoliitikas mõeldakse “E-Service” all sellist E-Service osapoolt, kes on sinu andmete vastutavaks või volitatud töötlejaks.Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta mingeid küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil: andmekaitse /ät/ eservice.ee

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes tarbivad ettevõtte poolt teenuseid ning kes külastavad ettevõtte esindusi ja veebisaiti.

Teabe kogumine ja saamine

E-Service võib teenuse parima osutamise eesmärgil ja teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Ettevõte võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Teabe kogumise eesmärgid

 •  kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 •  kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 •  kliendi päringutele vastamine
 •  kliendisuhete arendamine ja analüüs
 •  toodete ja teenuste pakkumine
 •  õigustatud huvi
 •  teenuste haldamine ja arendamine
 •  veebilehe kasutamine ja täiustamine
 •  isikute ja vara kaitse
 •  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Teie isikuandmete edastamine

E-Service võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad ettevõttele vajalikke teenuseid (näiteks kaeve- ja ehitustööd, tarkvaraarendus, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele E-Service isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatega on võimalik tutvuda pöördudes ettevõte eeltoodud kontaktidel. Lisaks eeltoodule on Ettevõttel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Privaatsuspoliitika muutmine

Ettevõttel on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtte veebilehel.

Küpsiste informatsioon

Kui te ei ole oma veebilehitsejat seadistanud selliselt, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui meie veebilehte külastate
Enamus veebilehitsejaid lubab teil küpsiseid kontrollida oma seadistuste eelistuste kaudu. Kui eelistate küpsiseid mitte saada, võite seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.
Lisateavet selle kohta, kuidas seadistada küpsiseid puudutavaid eelistusi kõige populaarsemates veebilehitsejates, leiab siit:

 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Safari – https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/9.51/en/cookies.html

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta mingeid küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil:

andmekaitse /ät/ eservice.ee

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille me saadame Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Need on Teie brauseri jaoks unikaalsed. Sessioonipõhised küpsised kestavad ainult siis, kui teie brauser on avatud ja kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Püsivad küpsised kestavad Teie seadmes või brauseris kustutamiseni või kuni need aeguvad. E-Service kasutab nii sessioonipõhiseid kui ka püsivaid küpsiseid, millest mõned võivad olla kolmandate osapoolte küpsised.

Küpsised on seotud Teie brauseriga, need on ainulaadsed ja võimaldavad meil külastatavuse analüüse ja kohandamist läbi viia.

Kasutatavate küpsiste kategooriad:
Tehnilised ja analüütilised – küpsised ütlevad meile, kuidas meie Veebileht toimib ning annab meile anonüümselt teada, et kes Veebilehte külastab ning kas esimest korda või korduval. Kõik kasutatavad küpsised on ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – need võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;

 • Kasutusel olevad ajutised küpsised:
 • aheto-cpt-filter
 • aheto-cpt-filter-page
 • Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta mingeid küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil: andmekaitse /ät/ eservice.ee

Me ei kasuta autentimise ega turunduslike eesmärkidega küpsiseid.

Videosalvestused

E-Service esindustes ja territooriumil on isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on E-Service.

Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

E-Service võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida ettevõttelt Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt E-Service andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@eservice.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Ettevõttel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Ettevõttel on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel, E-Service andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse /ät/ eservice.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.