Teenused

 • Elektripaigaldiste käit 24h: pakutav teenus on nii tehniliselt kui ulatuslikult väga lai ja varieeruv  vastavalt tellija soovidele. Teenindus on võimalik alates ööpäevaringsest kiirväljakutsest, kõrgepingeseadmete operatiivteenindusest ja kõikvõimalikest hooldus- ja ehitustöödest. 24H operatiivsuse tagab kvalifitseeritud personal koos brigaadiautode ja tööriistadega ja oma elektrimaterjalide lao olemasolu.
 • Kaabelliinide ehitus: hõlmab nii kõrgepingekaabelliinide kui ka madalpingekaabelliinide ehitust, uute kaablite sisselõigete tegemist olemasolevatesse kaablitrassidesse (teistele firmadele teenustööna) ja keeruka kooskõlastusteahela ning operatiivtöö teostamist võõrastes elektrivõrkudes ja haldusüksustes, objektide komplektset lõpetamist kuni asfaltkatete taastamiseni välja.
 • Alajaamade ehitus: olemasolevate korrastamine ja renoveerimine kuni saja protsendilise seadmete vahetuseni ning komplektalajaamade paigaldamine
 • Kaabelliinide rikete otsimine ja nende kompleksne kõrvaldamine (k.a. asfalteerimine): kaabelliinide trasside otsimine ja kaardistamine, kaabelliinide jätku- ja otsamuhvide asendamine.
 • Kõrgepingelabor ja elektrimõõtmised: akrediteeritud mõõtelabor (tunnistuse nr. L121), elektripaigaldiste elektrotehnilised kontrollmõõtmised, valgustiheduse mõõtmised, kuni 35 kV kaablite teimid, trafode isolatsiooniteimid. E-Service AS mõõtelabor kasutab alljärgnevaid meetodeid:
  • isolatsioonitakistuse mõõtmine;
  • rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;
  • kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll;
  • rikkevoolukaitseseadmete rakendumise kontroll;
  • maandustakistuse mõõtmine;
  • kõrgepingeteimid;
  • valgustiheduse mõõtmine.
   • Mõõtelabor on kohustatud avaldama mõõtetegevusega seotud konfidentsiaalset teavet Eesti Akrediteerimiskeskusele ja kui seadus seda nõuab.
  • Kaebuste käsitlemise protsessi kirjelduse saadame huvipooltele e-kirjaga peale meie laborile taotluse esitamist.
 • Ekspertiisid, nõustamine ja analüüsid: on suudetud lahendada sügavalt spetsiifilisi probleeme ja analüüsida nendega seotud olukordi. Tellijateks on olnud tuntud firmad ABB Eesti, Elcoteq Tallinn, Eesti Telefon, Scania Eesti, Forekspank, Evea Pank, Tallinna Kaubamaja jne.
 • Õhuliinide ehitus: põhiliselt hõlmab see AMKA ehk köiskaabel-õhuliinide ehitust.
 • Elektrisisetööd: teostame uute ja renoveeritavate ehitiste siseelektritöid nii peatöövõtu, kui ka alltöövõtu korras.
 • Elektriprojekteerimine: oleme valmis koos elektritöödega lahendama ka projektdokumentatsiooni puutuvaid küsimusi.
 • Horisontaalpuurimine kuni 250mm läbimõõduga
 • Kaevetehnika rent