Firmast

E-Service AS on asutatud 1992. aasta juunis elektritööde ettevõttena Eesti kapitali alusel.
Esimestel aastatel tegutseti turul peamiselt elektriseadmete hooldus- ja remondifirmana, põhiliselt Harjumaal. 1993. aastal lisandus tollal vägagi populaarne kahetariifsete mõõtesüsteemide ehitamine ja elektrienergia müük Harjumaal, asendades lagunevate kolhooside energiateenistusi. Tipphetkel, 1996. aastal, ulatus klientide arv ca 6500-ni ja mõõtepunktidega alajaamade arv 56-ni.

1995. aasta suvel osteti Saksa firmalt Seba Dynatronic Eesti esimene kaasaegne keskpinge mõõte- ja kaabliveaotsimise labor. Laboriteenused on olnud E-Service prioriteete suurklientide (Eltel Networks, Fortum Elekter, Empower, Eesti Energia) ja teiste keskpingeseadmeid ja trasse hooldavate ja omavate firmade teenindamisel. Mõõteteenuste laiendamiseks loodi eraldi mõõtegrupp ja koos kvaliteedisüsteemi evitamisega omistas Eesti Akrediteerimiskeskus akrediteeritud labori staatuse E-Service AS Mõõtelaborile 2003. aasta jaanuaris.

Hooldus ja remonditöödel omandatud kogemusi rakendades hakati ehitama uusi elektriseadmeid ja osalema konkurssidel. Esimesi suuremaid keskpingetöid oli 1995. aastal kontsernile Malmerk 2 MW alajaama ehitamine koos 6kV kaablitrassiga (1200 jm) keerulistes tehnilistes tingimustes. Tallinna kesklinnas oli esimeseks suuremaks tööks Mere pst-l populaarsele Merekeskusele alajaama ehitamine ja sisselõike teostamine Eesti Energia võrku.
1997. aastast alates osaleti aktiivselt Nõmme linna ja Muuga aedlinna rippkeerdkaabel-õhuliinide ehitamisel, kuuludes selles vallas Eesti Energia viie suurema partneri hulka. Märkimisväärne oli ka Eesti Raudtee Valga-Võru raudteetrassi keskpingeparaleelliinide paarikümne toite ümberlülitamissõlme rekonstrueerimine.
Keskpingetöödest Eesti Energiale huvitavamad olid Püssi 330/220/110 kV alajaamad omatarbe ja reaktorite rekonstrueerimine ja 500-800 mm2 kaablite paigaldus, Harku 330 kV alajaama omatarbe ehitamine ning Veerenni 35/10/6 kV alajaama uute Siemens-i seadmete montaaz.

Aastail 2000-2003 osales E-Service koostöös ABB-ga Eesti Elektrijaama 6 bloki rekonstrueerimisel, ehitades igal aastal kahe bloki filtrite keskpinge- ja madalpingepaigaldise koos automaatikaseadmetega.
Väljaspool Eestit teostatud töödest on suurim Odessa linna puhastusseadmete jõu- ja automaatikakilpide (26 jm kaskaadi) valmistamine ning Novosibirski linna keskpanga elektri- installatsioonitööd kahel aastal. Suurimad kaablitrassid on olnud Tallinna Lennujaama 2×7,8 km 10 kV kaablitrass Lasnamäel ja Balbiino jäätisetehase 2,9 km kaablitrass Viljandi mnt. piirkonnas.

Uue aastatuhande alguse suuremate objektide hulka kuuluvad Villa Benita hooldekodu sisetööd, Rimi Eesti Food AS-i Haabersti Rimi, Norde Centrum, Mustakivi Rimi, Narva Rimi, Rakvere Põhjakeskus, Tartu Rimi, Rocca al Mare kaubanduskeskus, Lido restoran, Francesco restoran, Enefiti Õlitehas, Laagri Maksimarket ning mitmed korterelamud Tallinnas.

Aastaid on väga hea koostööpartner olnud Tallinna Sadam. Alajaamade ehitusi ja teisi elektritöid on teostatud Paldiski, Muuga, Vanasadama, Pelgulinna, jt sadamates, viimati Uus.Muugal piirkonna alajaama montaaz (2011.a.). Alates 2003. aastast on Tallinna Sadama tellimusel valmistatud ja paigaldatud ca paarkümmend 32 m kõrgust prozektormasti sadamate valgustamiseks. Igal aastal lisandub loetelusse E-Service AS-i poolt ehitatud territooriumi- ja tänavavalgustust (Merivälja park, Jüri ajaloolise kabeli ümbrus, Rae valla uusasumid jms).
Eksklusiivsemate töödena kuuluvad loetelusse Elion Ettevõtted AS-le Lõuna-Eestis Haanjas Eesti kõrgeima, 154 m kõrguse sidemasti rekonstrueerimis-, värvimis- ja elektritööd; Kohtla-Järve, Jõgeva, Valga ja Laitse sidemasti elektritööd ja nendele uudse LED lennuohutusvalgustuse paigaldamine; Prangli saarel Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ diiselgeneraatorile sagedusautomaatika väljatöötamine ja paigaldus; Hiiumaa ja Prangli saare keskpinge merekaablite rikete otsimine ning remont 2006.-2009. aastal; elektroonikatehasele Elcoteq Tallinn kahe nn „musta augu“ (häiretevaba testkambri) valmistamine; E.L.L. Kinnisvarale kuuluva Delta Plaza kõrghoone kõigi tehnosüsteemide jälgimine üle interneti, Meriton hotellikompleksi parklate pääslate automaatika ja loogikasüsteemid.

Viimastel aastatel on aidatud lahendada elektrivarustusküsimused mitmetel ettevõtetel, teostades projekteerimisest ehituseni kekpingeliitumisega seotud tööd. Ehitatud on keskpingeliitumispunktid ja alajaamad muuhulgas järgmistele objektidele: Pajo AS trükikoda Sindis (2009), Eesti Traalpüügiühistu külmhoone Paldiskis (2009), Tallinna Prügila Jõelähtmes (2010), Rimi kaubandushoone Tabasalus (2010), Metus-Est tootmishoone Tabasalus (2010), ULS logistikakeskus Lagedil (2010), Eesti Kalapüügiühistu külmhoone Audrus (2011), Aravete Biogaasi elektrijaam (2012), Tapvei Estonia tootmiskompleks Saustis (2013), Navigaatori ärimaja Tallinna südalinnas (2013), Ilmatsalu koostootmisjaam (2014). Käesoleval hetkel on töös 9 objekti keskpingeliitumist. Tihedalt koostööd tehes Elektrilevi OÜ-ga (endine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) on suudetud lahendada ka mitmed keerulisemad ja ajaliselt piiratud objektide elektrivarustusega seotud probleemid (Näiteks: Tallinna Prügila keskpingeliitumine ja alajaam projekteeriti ja ehitati valmis vaid kahe kuuga, kuna uue sorteerimisliini käivitamisel pidi olema uus elektrivarustus tagatud!). 2011. aasta suve hakul käivitati edukalt E-Service AS-i poolt projekteeritud ja ehitatud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse uue jäätmete sorteerimistehas prantsuse kontsernile Veolia (kõik tugevvoolu ja automaatika juhtimissüsteemid).

Alates 1996. aastast tegeleb E-Service AS elektripaigaldiste hooldus- ja käidukorralduse teenuse pakkumisega (s.h. esimene suurem, tänaseni kehtiv koostööleping on sõlmitud elektroonikakontserniga Ericsson Eesti AS-i tehaste (endised Elcoteq Tallinna tehased) elektripaigaldise käidukorralduseks). E-Service on alates 2003. aastast saanud üheks käidukorralduse turuliidritest, pakkudes kõiki, mistahes elektritöid, ühest firmast ööpäevaringselt. Keerulisemad komplekshooldustena on ära märkida Tartu Vangla täishooldus, Elcoteq Tallinna tehase kahe ööpäevased täishooldusprogrammid, Püssi 330 kV rekonstrueeritud alajaama nädalane ümberehitusprogramm uuele skeemile.
24 h avariiteenust pakkuvate käidulepingutega seotud partnerite hulka kuuluvad Saku Õlletehase AS, O-I Production Estonia AS (Järvakandi klaasitehas), Rimi Eesti Food AS objektid, Capital Milli objektid, Alexela Oil ja Krooning AS kütuseketid, E.L.L. Kinnisvara, Ericsson Eesti AS, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, Tallinna Loomaaed, Capfield OÜ-le kuuluvad kaubanduskeskused jt. Kokku on käiduobjektide arv lähenemas kahesajale kliendile.
2010. aastal kevadel osales E-Service AS Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ mõõtesüsteemide vahetuse proovihankel ja vahetati kolme kuuga ca 7000 elektrienergia arvestit. Seal omandatud kogemusi rakendades töötati koos IT-spetsialistiga välja tänapäevane arvestite vahetuse dokumenteerimise tarkvara, mille abil saab andmeid edastada reaalajas.

2010. aasta sügisel korraldas Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ uue üle-eestilise arvestite vahetuse ja mõõtepunktide normidega vastavusse viimise hanke. E-Service AS osales kaheksast piirkonnahankest viiel ja suuresti tänu IT-lahendustele võitis kõik need viis hanget kogumahuga ca 70 000 mõõtepunkti. Tänasel päeval saame öelda, et suurtellimuse täideti väga edukalt.

E-Service AS-i kasutuses on oma kinnistu Tallinnas Nõmmel (büroo-ja tööstuskompleks), kaevetehnika, korvtõstukid, kaablilabor, veoautod. Kõik elektrimontöörid on varustatud mobiilsete sidevahendite ja väikekaubikutega.
E-Service AS on traditsiooniline perefirma, kus töötavad kaks põlvkonda. Juriidiliselt on E-Service AS-i ainuomaniku ja juhatuse liikmena asutamisest alates Kaupo Peetmaa, omades eelnevalt 3 aastast projekteerimiskogemust Raasiku katseremonditehases, 9 aastast praktilist töökogemust Tallinna Paberi ja Tselluloosikombinaadis ning 26 aastast töökogemust Eesti Energia Energiainspektsioonis. Praegune tegevdirektor Krister Peetmaa töötab E-Service AS-is alates 1994. aastast, alustades autoremondilukksepana ja kodumasinate osakonna loojana juba õpingute ajal Saksa Gümnaasiumis.

Firmas töötab 140 töötajat, A-pädevusega elektriala spetsialiste on 8, projektijuhte on 11. Kõik need spetsialistid on suure isikliku elektritöö kogemusega ja E-Service AS on valmis koostööks mistahes elektripaigaldiste ehitamiseks täistöövõtumeetodil ja loomulikult ka hilisemaks hooldustoeks 24 h ööpäevas.